Coach Nieuwegein

 

Ik heb wat persoonlijke gedachten over coaching en die wil ik graag met jullie delen.

“We kunnen een vliegtuig niet in één take leren besturen, we moeten onze lessen steeds opnieuw nemen tot we het kunnen vliegen. Ons leven is niet anders. Als we geen gevarieerde ervaring hebben met dingen die in ons opkomen, zouden we ze nooit hebben.”

~ Training Universeel

Ik ben enkele jaren docent geweest en het merendeel van mijn studenten en cliënten komt uit de Marketing- en Leerwetenschappen en hun merken zijn niet noodzakelijk de Marketing- of Leerwetenschappen. Als ik bijvoorbeeld mijn programma Marketing- Mosquito- AIDS- Gras- Kind zou moeten onderwijzen over het onderwerp zelf- autonomie, dan zouden mijn studenten dat misschien wel doen, maar als het onderworpen zou zijn aan het 45Z-curriculum (dat is het curriculum dat wordt aanbevolen voor de piloten), dan zal ik niet in staat zijn de les over te dragen in termen van het onderwijzen ervan aan cliënten die bepaalde waarden en competenties hadden ontwikkeld. Voor een uiterst complex onderwerp als leren door onderwijs, denk ik dat het kijken naar eLearning, e-Learning van de heer Simon Plarte, Learning Research van het Center for Education Research in Welchman, Perry en Peterson en het Leren bevestigt verschillen in leerresultaten de focus zijn voor coaching.

Als we mensen dingen willen leren die door Oscars zijn bedacht, moeten die vrij zijn.

Leerkrachten met hart voor de zaak willen altijd dat hun leerlingen nieuwe ideeën en levensvaardigheden aangereikt krijgen, die hen zullen helpen een meer verrijkt leven te leiden en die hen in staat zullen stellen een grotere positieve invloed uit te oefenen op hun werk, ongeacht waar ze zich in hun loopbaan bevinden. Als we mensen willen opleiden met de uitmuntendheid waarover we het hebben, moeten we eerst de ervaring hebben. Beroepen komen en gaan, maar mensen blijven terugkomen.

“Als je een goede coach wilt zijn, luister dan naar de gesprekken van je cliënten. Als je luistert naar de woorden maar niet naar het luisteren, dan luister je naar de verkeerde dingen – die verkeerde dingen zijn geen luisteren.”

~ Bill George, BrainTalk

andere therapie, leert mensen hoe ze hun interne ervaring kunnen transformeren en in staat zijn naar hun eigen innerlijke stemmen te luisteren en de verandering die er al is naar voren te brengen. coaching helpt de cliënt door de blokkades in zijn eigen persoonlijke kracht heen te komen en helpt hem te luisteren naar de innerlijke stem die de beste weg weet en de vragen stelt, om vervolgens de juiste vragen te stellen. Mensen kunnen meer vragen stellen, maar de antwoorden komen van binnenuit. Laten we er niet van uitgaan dat mensen willen weten wat ze moeten doen als hun geld op is of als het programma afloopt.

De student zal altijd meer weten dan de tutor. We noemen dat de kracht van de kennis, als de student weet hoe hij de juiste vragen op de juiste manier moet stellen.

Onze programma’s, onze beoordelingssystemen, onze ondervraging moeten allemaal door de studenten worden gedaan. De werknemers, onze klanten, onze leveranciers, tot aan de mensen zelf toe en niet door de instelling die de dienst verdeelt.

Het wordt tijd dat we ons realiseren dat veel mensen in de arbeidswereld worden geduwd als sponzen, niet als stukken menselijk kapitaal. We moeten beginnen met ons af te vragen: ja, maar precies zoals en hoe. Daarom moet je kijken naar de rollen die je in je team hebt. Zijn het de rollen die u oproept of de rollen die u beantwoordt?

Er wordt veel gesproken over de gevaren van verwachtingen; dat is een mooie manier om te zeggen dat men onrealistische verwachtingen koestert en zich daardoor op teleurstelling instelt.

Als je werknemers of klanten hebt en zelfs als je moet betalen, dan is dat een onbetaalbaar advies.

Mensen verwachten dat iemand dingen doet. Als we moeten veranderen, moeten we aanvaarden dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

Lees meer:

Danstherapie

Access bars training

Aanbevolen artikelen